Hem

Salamander Djur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411111, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Lady Amelia
är en sorts Djur

Salamander är ett groddjur och är växelvarma.De lever på land och i vatten. De lever av mygglarver och av andra insekter.

Alias: salamander och salamandrar

normal

Det finns både vattensalamandrar och andra salamandrar. Vattensalamandern håller till i vatten mest hela tiden, medan de andra salamandrarna är på land ibland. De får ändå inte bli uttorkade. De måste vara fuktiga, annars skadas de. Då letar de efter vatten. Många salamandrar har orangea undersidor med svarta prickar eller fläckar. Deras ovansida av vanligen brun, ljusare eller mörkare. En del ser svarta ut. De simmar bra, och de gömmer sig bra på botten, men de är inte så snabba på land. De flesta salamandrar andas luft, så ibland kan det komma upp en liten bubbla.men de kan hålla andan ganska länge, och när de ska andas räcker det med att de sticker upp sin lilla mun och tar ett andetag. Salamandrar äter insekter, men de kan också ta mindre salamandrar, grodor och sådant.

UNGAR
En salamanderhona med ägg i magen blir tjock. Hannen kan då få taggig (eller taggigare) svans. Taggarna går ibland upp på ryggen. Sedan lägger honan äggen med en liten svart prick i mitten. Det ska bli ynglet. Pricken blir större tills ynglet tar sig ut ur ägget och börjar simma omkring.