Hem

Esperanto Språk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 664742, v2 - Status: normal.
är Språk

Konstgjort språk som är avsett att tjäna som allas språk, vid sidan om modersmålet.

Alias: esperanto

normal

Esperanto är ett språk som skapades 1887 av en ögonläkare vid namn Dr. L. L. Zamenhof i Warzawa Polen. Esperanto betyder kort och gott hoppfull och ger uttryck för Zamenhofs önskan att spåket en dag skulle bli internationellt, alltså ett världspråk. Zamenhofs tanke är i grund och botten djupt filosofisk och strävar efter att binda ihop alla människorjorden, rent kommunikativt. I dagens samhälle som blir allt mer internationellt behövs medel för att bygga över språkliga barriärer och på så sätt binda kulturella band. Detta kan anses vara utopiskt, men andra språk som till exempel engelskan är redan på god väg att bli kosmopolitiskt och talat av alla. Som världspråk har esperanto kanske inte fått den genomslagskraft som Zamenhof en gång hoppades på. Det talas i dagsläget om allt mellan hundratusen och ett par miljoner användare.