Hem

Fältspat Mineral

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 566619, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: sorokonoso
är en sorts Mineral

Bergartsbildande mineralgrupp

Alias: fältspat, kalifältspat, kalknatronfältspat, mikroklin, ortoklas och plagioklas

normal

Grupper:
Fältspaten är uppdelad i olika grupper: Kalifältspater vilket har ortoklas, mikrolin och amazonsten och Plagioklas vilkenn har Albit, Anortit, Oligoklas, Andesin, Labradorit (spektrolit). En möjlig tredje grupp är alkalifältspaten.

Kristallsystem:
Samtliga förutom en av fältspaterna tillhör det triklina kristallsystemet den sista är monoklin.

Kemi:
Alla har i sig Si2O8 sen har dom antingen K, Na och Ca med Al i olika mängder. Dom byter ut varandra och ibland har man två av ämnerna Na, Ca (ej Al).

Hårdhet:
Hårdheten på fältspaten ligger på mohs 6-6,5

Gemensamma nämnare:
Förutom ovanstående hårdhet så har dom brytningsindex (1,52-1,53), specifik vikt (2,5-2,7)
Den spaltar sig. Dom har lameller.