Hem

Farliga Relationer Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 478728, v2 - Status: normal.
är Bok
Publicerad år 2001
ISBN 91-89091-28-0
sidantal 135
Av Thomas Silfving och Gunilla Nilsson
Publicerad av Cura

En bok om att leva som anhörig till personer med borderline-störning.

Alias: farliga relationer

normal

Baksidetext

Farliga relationer? - Om Borderline

Alltid denna osäkerhet... denna otrygghet... detta kaos...

En av författarna till boken säger såhär: Att försöka definiera borderline personlighetsstörning är som att titta in i ett kalejdoskop. Det man ser bildar ett konstant skiftande och brokigt mönster när det vrids. Störningen inte bara orsakar instabilitet utan är själva sinnebilden för det.

Hur är det att leva med en person som har personlighets- och realtionsstörningen borderline? Hur beter man sig? Är ett gemensamt liv möjligt? Hur står man ut? Och hur kan man bryta en relation som upplevs fullständigt omöjlig och kanske till och med farlig? Var får man hjälp?

Det är i de anhörigas - framförallt partnerns - verklighet som författarna tar sin utgångspunkt. I detta perspektiv är Farliga Relationer den första boken på svenska och behovet är stort!

I boken presenteras också strategier som professionella kan använda i arbetet med borderlinepersoner och deras anhöriga. Författarna visar även hur både terapeuter och anhöriga kan skapa förutsättningar för att bryta destruktiva beroendeförhållanden.