Hem

Heathermedel Blomstermedel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 549092, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Clever
är en sorts Blomstermedel

Heather är ett blomstermedel som har med själsegenskaper som empati att göra.

Alias: heather-droppar, heatherdroppar, heathermedel, ljungdroppar och ljungmedel

normal

Människor i behov av Heatherbehandling kommer ofta från hemmed en kylig atmosfär, de är från tidig ålder emotionellt undernärda.

Heather är för det behövande barnet - det som klamrar sig fast vid människor för att bli bekräftade av dem. Ger ingenting. Självupptagen, men inte medlidande.

Nyckelsymptom:

Självfixerad, helt upptagen av sig och sitt, behöver ständig publik, ett behövande barn...