Hem

Heikki Vesa ( 1937 - ) Författare, Siare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 663480, v2 - Status: normal.
är Författare och Siare
Start 1937

Autodidakt inom astrologi - siare och spåman bl.a. för Expressen och Hemmets Journal - samt författare till böcker om horoskop

Alias: heikki vesa

normal

Heikki Vesa föddes i Finland 1937 strax innan andra världskriget bröt ut, som barn i en stor syskonskara. Hans pappa var kapten i den finska armén och stupade i kriget. Heikki kom genom Röda Korsets försorg som krigsbarn till Sverige. Han växte upp hos fosterföräldrar i Stockholm.

Men Heikki var inte som andra barn. Han såg skepnader och gestalter, ofta skrämmande. Sådant som ingen annan såg.
Heikki kan än idag tycka att det är lite kusligt att se sådant som andra inte kan.

- Jag kan inte förklara det på något annat sätt än att jag ser en bild eller en text framför mig, sade han till en journalist i den tidning (Hemmets Journal) som intervjuade honom.
Heikki säger sig se bilder som är väldigt tydliga. Men var de impulserna kommer ifrån vet han inte.

På 60-talet började Heikki Vesa jobba aktivt som siare. Idag har han en stor kundkrets som gärna söker sig till hans hem i Fjärdhundra i Uppland.
Han är dessutom verksam som siare i viss kvälls- och veckopress och har också skrivit böcker om spådomskonst och årshoroskop.