Hem

Hylozoism Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 677204, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Lennart_Lindqvist
är en sorts Filosofi

Filosofi enligt vilken materien är levande och besjälad

Alias: hylozoism

normal

Hylozoismen tillskrivs de joniska naturfilosoferna.
Till dessa hörde en rad s.k. försokratier, som Thales, Anaximenes och Herakleitos.
Ny forskning betvivlar dock denna härkomst.

Filosofin går ut på att all materia (av grek. hyle, timmer) inte bara är 'levande' utan också besjälad.