Hem

Kulturbringare Gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 722553, v2 - Status: normal.
är en sorts Gudom

Medlande gudom som agerar mellan högguden och människorna

Alias: kulturbringare

normal

Kulturbringare är den slags gudom som ger mänskligheten andlig eller materiell kultur.
Denna gudoms väsen är ofta gestaltad som ett vilt djur som fungerar som medlare mellan en höggud och människorna.