Hem

Pantheon Kyrka, Tempel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 532268, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är en sorts Kyrka och Tempel

En av antikens mest imponerande och bäst bevarade byggnader, uppförd ca 115-125 e.Kr under Hadrianus i Rom.

Alias: pantheon

normal

Pantheon i Rom

Det Pantheon som står i rom är det äldst bevarade i det fina skick det är i.
Det är från början ett hedniskt tempel, men har även det blivit använd som kyrka. Det vigdes år 609 som kristen kyrka.
Det uppfördes under Hadrianus (118-128) som ersättning för ett tempel som Marcus Agrippa låtit uppföra till Caesars och alla gudars ära.
Kyrkan blev gravplats för många betydande personer, vilket gjorde att pantheon blev en beteckning för sådana gravbyggnader på andra håll som Panthéon i Paris.
Det mest monumentala rundtemplet i den romerska byggnadskonsten.
Byggnaden som den är idag har skunkit ner i höjd eller rättare sagt så har staden växt upp runt och när tidens rand och städer växer så gör dom ofta det på samma plats vilket höjer marken. Och runt Parthenon har marken stigit så pass mycket att det är en nerförsbacke framför byggnaden där den tidigare legat 5 meter över marknivån. Förmodligen en mycket mäktig syn.