Hem

Parthenon Tempel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 499791, v2 - Status: normal.
är en sorts Tempel
plats Grekland

Hedniskt tempel.

Alias: parthenon

normal

Parthenon som finns i Akropolis

Detta är den mest kända kvarvarande templet från den klassiska perioden i Grekland.
Detta tempel uppfördes under Perikles tid och började byggas 447 fKr ovanpå det tidigare templet för gudinnor, vilket förstördes av Persierna. Det var vigt åt Athena Parthenos, vilket betyder jungfrun.
Arkitekten av detta tempel var Iktinos, men det uppfördes av Phidias i marmor.
Templet invigdes 438 fKr, men det blev inte färdigt förrän 432.
Det fick stå orört ända fram till 1400-talet då det blev omgjort till ett Kristet tempel och sen till en Moské.
PELARNA:
Den har en klassisk yttre kolonnställlning i dorisk stil som är gjort att se ut som om pelarna skulle ha samma tjocklek och avstånd från varandra. Detta är dock inte fallet med dessa pelare. Dom står med olika avstånd från varandra och har olika tjocklek på mitten jämfört med kanterna, vilket har mäts ut med avancerad teknik. Dessa perlare är ihåliga i mitten, kanske för att spara på kostnaden av den dyra kostnaden av marmor, kanske för att arkitekten visste att detta skulle göra att byggnaden skulle bli mer motståndskraftig mot jordbävningar. För pelarnas konstruktion har gjort att byggnaden har stått igenom årtusenden av skakningar, varav minst ett med epicenter i Athen. Varav ett på 60-talet? Trotts att många byggnader då i Athen gav vika för naturen så hölls sig Parthenon sig uppe, dess pelare såg ut som dom dansade i skakningarna. Detta beror inte bara på att dom är ihåliga utan att dom samtidigt är ihoppsatta i flera olika delar, vilket gör att det inte är en lång pelare. Man har förut dålt detta faktum med någon form av puts. Under jordbävningarna så flyttar dock pelarna på sig, vilket man kan se om man tittar. Det finns pelare som står på kanten och kommer väl trilla ner om det blir allt för många fler jordbävningar.
TAKET:
En annan anmärkningsvärd del av denna byggnad är, det numera försvunna, taket. Taket var gjort av marmorplattor som man snidat ut liljor så tunna att ljuset kunde skina igenom. Taket fanns kvar ända in på 1600-talet. Under denna tid så förvarade man krut i Parthenon. Och 1687 sprängdes templet när det blev träffat av av en kanon som sköts från the Venetian doga Morosini och det unika och vackra taket sprängdes i bitar. Det finns dock bevarade liljor och man kan beskåda en i Akropolis museum.
STATYERNA:
1803 blev många av marmorstatyerna flyttade av Lord Elgin till London. Och kan idag ses i Londons museum då England fortfarande inte vill lämna tillbaka dessa.
Inne i templet har en staty av Athena Parthenos of Phidias funnits, den var 15 meter hög och gjord i guld och ivory. Denna staty ska även den vara gjord av Phidias. Insidan av statyn var i trä, hyn som syntes var ivory medan kläderna och vapnerna var täckta i guld. Hon hade en hjälm dekorerad med sphinxar och bevingade hästar. I högra handen höll hon Nike som stod på en pelare och i vänstra handen höll hon en sköld med bilder på utsidan som föreställde strider med amazonerna. 424 fKr ska denna staty ha transporterats till Konstantinopel där den skulle ha förstörts i en brand (enligt en version). Beskrivningen av hur denna staty ska ha sett ut har kommit från beskrivningar i texter och från många mindra kopior varav en finns i Athens National museum.