Hem

Närvarokänsla

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 244, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/naervaro.html
är Upplevbart

Kan man känna på sig om man är iakttagen på avstånd? Denna möjlighet har William Braud undersökt närmare.

Alias: remote starring

normal

Titel: Further Studies of Autonomic Detection of Remote Staring: Replications, New Control Procedures, and Personality Correlates

av William Braud

Kan man känna på sig om man är iakttagen på avstånd? Denna möjlighet har William Braud undersökt närmare. I en tidigare rapport granskade han redan gjorda försök och om den som observerats kunnat känna av om han var iakttagen. Nu hade man gjort försök där man använde en mer omedveten reaktion i nervsystemet, spontan elektrisk aktivitet i huden, för att fastställa exakt hur säker man var på att upptäcka när man blev observerad, remote attention, eller uppmärksamhet på avstånd. I dessa två försök riktade en person full uppmärksamhet mot bilden av en annan person. Man mätte nu den elektriska aktiviteten i huden hos den observerade personen, och det skedde vid perioder som valdes slumpmässigt. Man fann i båda försöken bevis för signifikant autonom urskillning mellan perioderna då man stirrade respektive inte stirrade.

I det ena försöket använde man samma observerade person som man tidigare använt, i det andra använde man tre nya. Man förbättrade också kontrollerna genom att också genomföra ett försök, där data behandlades som om de var i en verklig studie, men där stirrandet inte ägde rum. Resultatet blev då som väntat slumpmässigt.