Hem

New Mexico Delstat

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 523849, v2 - Status: normal.
är Delstat

Delstat i U.S.A. Känd för bland annat Roswell-incidenten och Area 51.

Alias: new mexico

normal

Huvudstad: Santa Fe
Största Stad: Albuquerque
Area: ca 315 000 km²
Folkmängd: drygt 1 800 000
Anslöts till USA: 1912

New Mexico är i princip området runt Rio Grande och en massa öken. Spanjorerna kom hit 1540 och stötte bl.a. på de s.k. Pueblo-indianerna, vilka lever i byar byggda av sten eller lertegel, ibland inne i grottor. En av dessa byar; Acoma - är den plats i USA som varit bebodd längst (och fortfarande är det).

Kända saker och händelser i New Mexico:

* Almogordo test range - basen där den första Trinity-atombomben sprängdes.
* Area 51 - 'hemlig' militärbas där det sägs att utomjordingar o.dyl förvaras.
* Los Alamos - förr ett amerikanskt fort, nu en ort, där ett slag utkämpades mellan Amerikanska och Mexikanska styrkor. Jim Bowie och Davy Crockett bland de dödade.
* Roswell - ort där UFO siktades