Hem

Reflexzondiagnostik Diagnos

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 628536, v2 - Status: normal.
är en sorts Diagnos

Diagnostik av organs sjukdom genom kroppsytans symptom.

Alias: reflexzondiagnostik och segmentdiagnostik

normal

På kroppshuden finns punkter och zoner som via nervsystemet är förbundna med inre organ.
Spinalnerver, dvs. ryggmärgsnerver, leder impulser mellan kroppens delar och hjärnan. Den ryggmärgsdel som avger ryggmärgsnerver kallas ryggmärgssegment (därav namnet segmentdiagnostik).

Pehr Henrik Ling - också kallad den moderna gymnastikens fader (1776-1839)- var en av de första som visade på samband mellan inre organ och hud. Han konstaterade att vid hjärt- eller magbesvär uppstod zoner som smärtade nära de nerver som löper ut vid ryggradens sidor.
Dansken Lange kallade symptomen för viscerala reflexer - dvs. reflexer från inälvorna.

Den upptäckten tillskrivs idag Head som 1889 skrev om de segmentella zonerna i huden, kallade de Headska zonerna; dermatom.
I början på 1900-talet gjordes motsvarande upptäckt mellan muskler och hud av kanadensaren Mackenzie - idag benämnda Mackenziezonerna; myotom.
MacBurneys punkt är det ställe på buken som smärtar vid blindtarmsinflammation - hittad av amerikanske läkaren med samma namn (1845-1913).
I ansiktet finns Walleix tryckpunkter (efter fransk läkare Wallaix 1807-1855) som visar hudreaktion på bihåleinflammation.

Genom att behandla huden kan dess tillhörande organ reagera. Exempel på behandling till följd av reflexzondiagnostik är massage, akupunktur, koppning eller omslag.