Hem

Själen med ett människohjärta i handen samt fyndet i stiftskyrkan i Oberstenfeldt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473616, v1 - Status: normal.

Alias: själen med ett människohjärta i handen samt fyndet i stiftskyrkan i oberstenfeldt

normal

Fredagen den 20 mars 1829 låg fru Hauffe vaken på kvällen.
Då visade sig för henne en aldrig tidigare skådad kvinna i en ålderdomlig dräkt.
Hon bar ett människohjärta i sina händer.
Hon blev ytterligt förskräckt.
Hon vände bort sitt ansikte till dess hon kände att kvinnan hade avlägsnat sig.
Denna syn tycktes henne så egendomlig att hon genast på morgonen gjorde en teckning därav som hon lämnade till Dr Kerner.

Fyra dagar senare vaknade hon av ett dån som av en stor kyrkklocka.
När hon tittade sig omkring såg hon åter denne kvinna stå framför sig.
Hon hade ett människohjärta i ena handen.
Med den andra handen pekade hon på fru Hauffe,
Hon sa:
Detta var väckaren!
Förmodligen menade den därmed dånet.
Fru Hauffe kunde inte annat än vända sitt ansikte från henne.
Så skedde även en andra gång då kvinnan föregånget av dånet visade sig.

Vid samma tid som fru Hauffe för första gången såg denna uppenbarelse förskräcktes invånarna i de angränsande husen till stiftskyrkan i Oberstenfeld av ett plötsligt dån som tycktes komma från marken under kyrkan.
Skolläraren och en person till begav sig genast till kyrkan för att se vad som kunde ha orsakat dånet.
De fann inget.
Ett försök att ta sig in i det underjordiska valvet till den heliga graven misslyckades trots att de använde den nyckel som tidigare alltid använts.
Dagen därpå lyckades man ta sig in i valvet.