Hem

Spökskepp Föremål, Spökplats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 611, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/spoeke/skepp.html
är en sorts Föremål , Upplevbart och Spökplats

Ett antal övergivna skepp hemsöker världshaven...

Alias: spökskepp

normal

Legenden här är hämtad ur boken Myter och Mysterier , utgiven av Bra Böcker.

Ett otal fantasifulla teorier har spunnits kring briggen Mary Celeste, det mest berömda av alla spökskepp. Historien om hur det påträffades brukar berättas på följande sätt: Den femte december 1872 befann sig barken Dei Gratia på rea från New York till Gibraltar. Dess position var 38° 20' nordlig, 17° 15' västlig bredd - ungefär mitt emellan Azorerna och Portugal. Vädret var lugnt och endast två fartyg var i sikte, ett lastfartyg och en brigg. Last fartyget signalerade till briggen, men fick inget svar. Det fortsatte på sin kurs och var snart utom synhåll. Senare hann även Dei Gratia upp briggen och signalerade, men inte heller denna gång kom något svar. Briggen hade klyvare och focken satta och stampade för den lätta brisens skiftningar. För en sjöman kunde detta endast betyda att det inte stod någon till rors ombord på briggen. Dei Gratia gick närmare och alle man stirrade mot briggens däck. Där syntes inte en levande själ.Hela besättningen var tydligen under däck, kanske var männen berusade, kanske var de döda. På lämpligt avstånd ropade kaptenen på Gratia an briggen. Inget svar, inget teckenliv. Allt var stilla med undantag av knirret i taljorna, fladdrande segelduk och vågornas svaga skvalpande. Dei Gratia lät sätta ut en båt och kaptenen Moorhouse, andrestyrman Oliver Deveau och två av manskapet rodde över och läste namnet på det mystiska fartyget; Mary Celeste, New York. De två officerarna äntrade skeppet och lät matroserna passa lillbåten. Uppe på däck ropade de, men alltjämt inget svar, alltjämt bara den olycksbådande tystanden ombord på ett övergivet fartyg.

Rodret svängde av och an, emmellanåt fylldes seglen för att sedan åter slakna. Kaptenen och andre styrman undersökte fartyget från för till akter. Där fanns ingen, och ingenting som kunde förklara vart besättningen tagit vägen eller varför den övergivit skeppet, som var helt oskatt och segelklart. I kabyssen var ugnen ännu varm och på bordet i kajutan stod bland annat en tallrik havregrynsgröt, ett löskokt ägg med toppen avslagen och tre koppar ännu ljummet thé. Dessutom fanns där en flaska hostmedicin, orörd men utan propp. I förpiken hängde en del tvätt till tork. Manskapets pengar, pipor, rakdom och andra ägodelar fanns kvar. Över kaptenens koj tickade ett ur. På bordet i styrmannens hytt låg en bit papper på vilket krafsats ned ett inte uträknat tal. Kassaskrinet var orört, det ombordvarande godset befanns vara i god ordning pumparna var torra. Det syntes inga tecken till panik eller tumult och livbåten fanns fortfarande på plats.