Hem

Stånds Ört

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491197, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ört

Stånds är en flerårig ört med flikiga blad och gula blommor.

Alias: senecio jacobæa l och stånds

normal

N. Landöya. F. Jaakon peltovilla (Jakobs åkerull)
Med Senecio möter oss en stor grupp av Radiatæ, som i motsats till Anthemideæ har frukt med svävapparat av fina hår eller dun liksom tistlarna. Släktet är stort och månggestaltigt, såsom redan en jämförelse mellan denna art och nästföljande (nr 21) utvisar. Vår bild, tavl. 20, upptager blott basen och toppen av denna stundom ända tilll 1 m höga växt, som utmärker sig för sin smärta, raka gestalt; fig. 1 framställer den bäst utveckade formen, vars långa, guldgula kantblommor och i jämntoppad kvast samlade korgar göra den blommande växten mycket ståtlig och av stort inflytande på landskapets fysionomi uti de trakter där den är ymnig, t. ex. i Skåne. Den benämnes stundom gullgubbar. Liksom många andra växter på torraste betesmarker och backar samt längs vägarna - har den stor, knölig rot och jordstam och styv seg stjälk. En egendomlig dubbelgestalt förete dess frukter, ty de yttersta i korgen, kantblommornas frukter, äro kala, fig. 4, men mittblommornas håriga, fig. 5.

Tillhör sydliga Skandinavien men (huvudsakligen såsom barlastväxt) spridande sig norrut. Blomning juli-september.