Hem

Strukturalism Vetenskaplig metod

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 491181, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Vetenskaplig metod

Strukturalism – (Latin: structura = en helhets struktur eller system) En vetenskaplig metod.

Alias: strukturalism

normal

Strukturalism är en metod inom bl.a. lingvistiken, litteraturvetenskapen, antropologin och psykoanalysen som undersöker elements funktion i övergripande helhetssystem. Strukturalism analyserar de symboliska och språkliga förhållandena i de helheter av olika slag som en människliga existensen utspelar sig i.

Några kända strukturalister:

Claude Lévi-Strauss
Jacques Lacan
Michel Foucault