Hem

Tyd handens tecken Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 162749, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Kiromanti
Publicerad år 2001
ISBN 91-32-32564-9
sidantal 143
Av Tre McCamley
Publicerad av Wahlström & Widstrand

Bok om kiromanti

Alias: palm decoder

normal

Bokens baksida

Dina händer rymmer en stor mängd information som är unik för just dig. Handtydning, konsten att tyda eller läsa i händer och att däri också kunna utläsa framtiden, innebär att man tolkar handflatans mönster med dess linjer, berg och figurer. I mönstret finns det nyckel som hjälper dig att förstå budskapen om vem du egentligen är, om ditt förflutna, om nuet och om möjligheterna inför framtiden. Handtydning är förmodligen det mest personliga av de system för själfvutforskning som vi kan använda oss av.

Med handtydning kan du:
Finna din yrkesväg
Se nya möjligheter
Finna nyckeln till slumrande minnen
Få ökad självförståelse
Skärpa dina sinnen

Boken innehåller tydliga fotografier som visar olika händer och hur man har tytt dessa. Det finns också en översikt med en sammanställning av samtliga händer, så att du lätt hittar den som bäst motsvarar din egen. Med hjälp av dessa exempel och plastarket som medföljer boken får du på ett enkelt och instruktivt sätt veta hur du tyder din egen hand.

normal

Bokrecension

Denna bok tycker jag har mycket bra bilder som till skillnad från många andra handtydningsböcker genom att den har fotografier med pilar som pekar till vad man menar. Det händer dock att pilen missar lite, vilket kan vara störande men ändå mycket bättre än många andra böcker.
Boken behandlar dock inte ämnet djupgående, vilket gör att man saknar vissa bitar. Då den visserligen kan kännas tydlig så finns inte allt med i dess register utan man får leta ordentligt innan man hittar var man exempelvis läste om vad en ringtummen betyder (sid. 129).