Hem

Valet i en NDE Parapsykiskt fenomen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 740, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/nde/valet.html
är en sorts Parapsykiskt fenomen och Upplevbart

Ofta stöter man på en gräns. Ofta belägen mellan tunnelns slut och ljusets centrum.

Alias: valet i en nde

normal

Ofta stöter man på en gräns. Ofta belägen mellan tunnelns slut och ljusets centrum. Man får reda på att om man träder över gränsen så kan man inte längre komma tillbaka till jordelivet igen. Gränsen kan associeras till en dörr, ett sträck, en handling (som att säga ja elelr nej eller, ta emot något speciellt, trycka på en knapp, osv), en avsats, osv. Figurerna eller ljuset i sig kan ibland avråda personen att överträda gränsen, ibland locka och ibland vägra låta personen överträda. (Troligen finns det ett fjärde fall där personen inte får vända tillbaka.) Det kan förekomma övertalningar av olika former. Ibland poängteras det uppdrag man har att fullfölja i livet. (Det behöver inte alls vara något storskaligt. Att ta hand om sin familj kan mycket väl vara anledningen.) Ibland är man mycket medveten av vikten av valet man måste göra. Ibland kan man böna och be att få komma in, men tvingas vända tillbaka ändå. Återfärden till kroppen brukar inte gå genom någon tunnel elelr liknande utan man bara tonar in i sin egen kropp, och får då åter det kroppsliga medvetandet. Trotts de eventuella smärtor som återkommer kan man känna sig mycket vitaliserad.