Hem

Vit flugsvamp Flugsvamp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 690526, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Flugsvamp

Mycket giftig svamp.

Alias: vit flugsvamp

normal

För att förstå hur den vita flugsvampen fungerar måste man vara klar över en del förutsättningar. Då den i min barndom presenterades för mig kallades den en sista utväg. Hemligheten ligger i att låta den torka. Alkaloiden är mycket komplex men det är indolringen som är skälet till dess magiska användning. Vid mitt första och enda experiment erfor jag en känsla av tomhet i benmärgen. Den kallas även Dödens Vita Ängel.