Hem

Avskedsvisioner Dokumentärbok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 179250, v2 - Status: normal.
är Dokumentärbok
Behandlar Efter-dödenkontakt
Publicerad år 1994
ISBN 91 27 05751 8
sidantal 199
Av Melvin Morse
Publicerad av Natur och Kultur

Visioner av döda anhöriga - är det spöklika hallucinationer som ett fåtal sörjande drabbas av? Nej, det är aldrig fråga om skrämmande upplevelser visar Melvin Morse i denna bok.

Alias: avskedsvisioner

normal

Bokens baksida

Visioner av döda anhöriga - är det spöklika hallucinationer som ett fåtal sörjande drabbas av? Nej, det är aldrig fråga om skrämmande upplevelser visar Melvin Morse i denna bok. Mötena är kärleksfulla och ljusa, och faktum är att de flesta som förlorat en nära anhörig har visioner av den döde inom ett år efter dödsfallet. Ofta är de så berikande att den efterlevande kan göra en nyorientering i livet.

Författaren grundar sig på såväl sin egen som andras forskning inom området. Han diskuterar hur visionerna kan integreras i vårt förhållningssätt till döden. Vilka följder får de för vårt sätt att se på döden - och därmed på livet? Hur påverkar de vårt sätt att vårda döende människor?

Boken fyller en viktig funktion genom att sprida kunskap om dessa vanliga fenomen, som de flesta tiger om av rädsla för att bli betraktade som rubbade.