Hem

Efter-dödenkontakt Parapsykiskt fenomen, Andekontakt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152980, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: invisible
är en sorts Parapsykiskt fenomen , Upplevbart , Praktiserbart , Trobart och Andekontakt

Kontakt med en avliden människa. Kontakten kan vara allt från en förnimmelse av närvaro, att man hör den avlidnes röst, att man känner att den avlidne rör vid en, till att man ser personen.

Alias: adc, after death communication, edk, efter dödenkontakt och prata med döda

normal

Enligt forskare och andra medier är det ganska ovanligt att man har förmågan att se/höra/förnimma samt känna en andes fysiska beröring. Det är inte alltid vare sig jag eller nån annan alltid ser de klart och tydligt, det är inte alltid de vill visa sig.

Många medier får bilder eller känslor och upplever/tolkar dem, jag upplever hela spektrat av en ande och därmed exakt vad en människa gått igenom innan han/hon avlidit. En kontakt med en ande kan därför bli ganska jobbig, man upplever allt, precis som om man var där men det är samtidigt lättare att följa anden och tolka information man får.

Jag får många frågor/mail om hur jag jobbar och hur det funkar i en kontakt med en ande och passar på att berätta lite här, har jag ändå uttryckt mig oklart så fråga på.

Den vanliga kontakten: Där en anhörig ställer frågor till anden så etablerar jag kontakt, mottar budskap och framför budskapet vidare.

I kontakten med en ande som vandrar: Man får en terapeutisk kontakt där anden känner behov av att prata av sig och sen kanske guidas över till andra sidan, ibland går de själva. Man jobbar så här också med en ande som hemsöker ett hus.

I båda kontakterna upplever man anden, känslor etc och även de anhöriga genom anden.

Mordoffret: Är den värsta kontakten av alla och det fall man jobbar mest med och tar längst tid, man går inte direkt på mordet som en del tror. Det börjar med en beskrivning av offret i första kontakten och sen går man vidare och när man närmar sig de sista timmarna i livet så blir det jobbigt. Det är här det parapsykiska hos mig kommer in på verkligt allvar, jag känner och upplever ALLT från rädslan, en förföljelse, ett knivhugg till dödsögonblick. I de fall det går, så guidar man anden över till andra sidan men inte ens ett medium kan ju lösa allt så att anden kan gå i frid.

Många har också frågat mig hur man guidar en ande över till andra sidan, det finns olika sett men jag har använt en och samma metod i 20 år:

Säg följande: ”Gå i frid. I Faderns, Sonens och Den Helige Andens namn. Amen”.

normal

Efter-dödenkontakter (EDK) - spontana möten med avlidna anhöriga

Döden betyder bara att man lägger bort den fysiska
kroppen, som en fjäril kastar av sig en kokong. Den är en
övergång till ett högre medvetandetillstånd, där man
fortsätter att förnimma, att lära, skratta och växa.

Elisabeth Kübler-Ross, leg.läk.

Vad är en EDK?

Efter-dödenkontakter, eller EDKer (After Death Communication), är upplevelser av spontana möten med avlidna anhöriga och vänner. Efter-dödenkontakt är en term som myntats av det amerikanska forskarparet Bill och Judy Guggenheim, som undersökt dessa upplevelser och samlat in tusentals berättelser om sådana möten från människor i hela världen, i alla åldrar och med skiftande bakgrund.

Traditionellt sett har psykologin, psykiatrin och vetenskapen avvisat och försökt att bortförklara efter-dödenkontakter som orsakade av sorg, önsketänkande eller en överaktiv föreställningsförmåga. De har bl a kallats sorginducerade hallucinationer. Den moderna forskningen runt fenomen som äger rum i det mänskliga medvetandet i dödens närhet, tanatologin, och medvetandeforskningen har emellertid visat att efter-dödenkontaktupplevelser inte kan avfärdas som fantasier eller hallucinationer.

Upplevelser som inte kan förklaras

Många gånger upplever exempelvis flera personer en EDK på samma gång, vilket är ett starkt belägg för att dessa upplevelser är autentiska och äger åtminstone ett slags objektiv verklighet. Ett stort antal människor upplever efter-dödenkontakter med avlidna personer de inte har känt närmare eller alls, och följaktligen inte sörjer. Det är även mycket vanligt att man har en EDK innan man fått beskedet om att den avlidne har gått bort, vilket utesluter fantasier och sorg som förklaring till dessa upplevelser. Trosföreställningar verkar inte heller ha någon större betydelse för efter-dödenkontaktupplevelser, eftersom många människor som inte tror på ett liv efter döden, eller på att sådana upplevelser är möjliga får dem.

En EDK kan innefatta att man förnimmer den avlidnes närvaro, hör dem, känner dofter förknippade med dem, ser dem framträda delvis eller fullständigt, och till och med kan röra vid dem. Dessa upplevelser uppträder spontant, är för det mesta läkande för sörjande anhöriga och upplevs som positiva.

Ofta förändrar en EDK-upplevelse även människor som tidigare varit skeptiska till sådana företeelser, och leder till att personen blir mer orienterad mot den andliga dimensionen av tillvaron, lindrar sorg, minskar eller befriar dem från rädsla för döden och skänker större livsglädje.

Hur vanlig är upplevelsen?

Paret Guggenheims forskning har visat att så många som 50 miljoner amerikaner, eller 20 procent av befolkningen i Förenta Staterna har haft en eller flera EDK-upplevelser. Procentsatsen ökar ännu med bland änkor och änklingar, föräldrar som förlorat ett barn, barn som förlorat föräldrar och alla andra människor som sörjt någon älskad persons död. Bill och Judy Guggenheim säger:

Efter-dödenkontaktupplevelser är mycket vanliga i andra delar av världen, där de är accepterade som genuin kommunikation med avlidna nära och kära. Människor som har dessa upplevelser kan fritt och med glädje dela dem med andra, och det är av värde för alla att sådana upplevelser diskuteras öppet. Vi menar att EDKer förtjänar samma grad av allmän uppmärksamhet och accepterande i vår kultur.

Ur Hello from Heaven (ung. Hälsningar från himlen)

Olika former av EDKer

Efter-dödenkontaktupplevelserna har delats in i i tolv huvudsakliga grupper:

- Att förnimma en närvaro: Intuitiva efter-dödenkontakter

Man känner på sig eller förnimmer att den avlidne är i närheten eller får en känsla av den avlidnes personlighet som en närvaro, och upplever ofta en överväldigande känsla av frid och kärlek.

- Att höra en röst: Auditiva efter-dödenkontakter

Man får ett verbalt budskap som kan höras både med öronen eller inombords. Många gånger uppfattas budskapet som telepatiskt.

- Att känna beröring: Taktila EDKer

Man känner en omfamning, kyss eller annan beröring från den avlidne. Beröringen visar vanligen ömhet eller stöd och är ofta karakteristisk för den avlidne, som genast känns igen.

- Att känna en doft: EDKer förknippade med lukter

Man förnimmer dofter som är förknippade med den avlidne: parfymer, tvålar, rakvatten, lukter förknippade med yrkesverksamhet eller liknande. Den personliga doften hos en människa förekommer ofta, och även dofter av blommor.

- Visuella efter-dödenkontakter: Ofullständiga och fullständiga apparitioner

Man ser den avlidne som ett starkt ljus, vitt eller med olika färger, eller hela kroppen eller enbart ansiktet. Dessa EDKer är ofta mycket dramatiska, levande och djupt känslomässigt berörande.

- Efter-dödenkontakter i form av visioner

Man ser ett fönster som öppnas till en annan dimension och en filmliknande sekvens, eller stillbild av den avlidne liknande ett fotografi, antingen i sitt inre eller utanför sig själv.

- Hypnagoga EDKer

Alla former av EDKer kan och äger ofta rum i tillståndet mellan sömn och vaka, då man är på väg att somna eller precis vaknar upp och befinner sig i ett avslappnat medvetandetillstånd.

- Efter-dödenkontakter under sömnen

Ovanligt livfulla och färgstarka drömmar som uppfattas som verkliga upplevelser och kommunikation med den avlidne, som t ex kan avbryta en vanlig dröm med ett budskap.

- Ut-ur-kroppen EDKer

Ut-ur-kroppenupplevelser med kontakt med en eller flera avlidna anhöriga eller vänner, besök på de platser där de befinner sig eller möten på olika platser i den jordiska miljön.

- Efter-dödenkontakter per telefon

Upplevelser av telefonsamtal från den avlidne under sömnen, i det hypnagoga tillståndet, eller verkliga fysiska telefonsamtal där man hör den avlidnes stämma i luren och får en hälsning eller budskap. Förekommer även på bandspelare, TV-apparater, telefonsvarare och datorer.

- EDKer i samband med fysiska fenomen

Föremål som förflyttas eller dyker upp och försvinner av sig själva, lampor och elektriska apparater som slås av och på, klockor som stannar oförklarligt. Ofta föremål som förknippas med den avlidne eller som varit dem ovanligt kära och uppfattas som budskap från dem.

- Symboliska efter-dödenkontakter

Symboler som upplevs som meningsfulla samband med den avlidne i tid och rum och som hälsningar från dem eller från Gud: ofta fjärilar, blommor, fåglar, djur, regnbågar och ljusfenomen.

De vanligaste budskapen

Budskapen som förmedlas under EDKer är till största delen att den avlidne personen har det bra på alla sätt, ofta mycket bättre än under livstiden, och förmedlar stöd, kärlek, värme och omtanke om de efterlevande även från andra sidan döden. Ofta förmedlas att den avlidne inte vill att de efterlevande ska sörja och önskar att de ska gå vidare med sina liv. Budskapen kan också innefatta praktiska och personliga frågor. Ibland förmedlas information den efterlevande omöjligt kunnat få veta på annat sätt, och vissa efter-dödenkontakter kan till och med rädda upplevaren ur farliga och livshotande situationer genom att en varning, förvarning, eller instruktion om vad som ska göras förmedlas.

Det förekommer även EDKer som förhindrar självmord, där stöd förmedlas och personen ofta får budskapet att alla problem är övergående, och att självmord inte leder till att man slipper ifrån från sina jordiska problem utan enbart förlorar sin fysiska kropp. De brukar vara väldigt starka och berörande upplevelser.

När kan man ha en EDK?

En EDK kan äga rum i samma stund som dödsögonblicket och hur lång tid som helst efter dödsfallet. Förekomsten av EDK-upplevelser minskar emellertid med tiden. En EDK kan upplevas direkt av den hälsningen är avsedd för, eller förmedlas av en annan person. Man kan få en eller flera EDKer fullständigt spontant eller efter att ha bett den avlidne, Gud eller universum om ett tecken från dem.

Många EDKer äger rum på speciella bemärkelsedagar; den avlidnes eller efterlevandes födelsedagar, dödsdagar, bröllopsdagar och liknande, och även under helgdagar, begravningar eller minnesgudstjänster.

Hur kan EDKer upplevas?

I Hello from Heaven beskriver Sandy, som är sjuksköterska i Washington, en EDK som ägde rum fem år efter att hennes far hade dött i cancer:

"Jag var operationssköterska under kriget i Vietnam. Det här hände år 1968, två eller tre veckor efter att jag hade kommit dit. En liten stund efter att jag hade gått till sängs anfölls sjukhuset, och en spärreld av bomber föll. Jorden skakade och ljudet var öronbedövande! Jag frös, det var obekvämt och jag var mycket rädd.

Plötsligt var min far där med mig! Jag kunde känna hans närvaro och känslomässiga värme. Min fars omtanke och kärlek omslöt mig. Jag kände mig innesluten i tryggheten hans styrka gav och hade en överväldigande upplevelse av frid. Han försäkrade mig att allt skulle gå bra. Han var där i flera minuter, och sen försvann han.

Den här upplevelsen förstärkte min tro på en andlig verklighet och gjorde att min rädsla för döden försvann. Under hela vistelsen i Vietnam tog jag hand om många unga män som var svårt sårade och andra som dog. Kriget tog inte slut, de döda och sårade bara fortsatte att strömma in. Jag satt hos många som var döende, för jag kunde bara inte se dem dö ensamma i ett främmande land. Min upplevelse med min far bidrog till min förmåga att göra det."

Det är vanligt att efter-dödenkontakter som varnar för fara, eller till och med räddar upplevarens liv, sker i situationer som är snarlika dem som lett till den avlidnes död.

Jeff, som är telefonreparatör från Florida, berättar om en upplevelse som ägde rum efter att hans vän Phil hade dött i en bilolycka vid 19 års ålder:

"Phil dog dagen efter Thanksgiving ""[Tacksägelsedagen, allmän helgdag i USA]. Han somnade bakom ratten i sin bil och körde in i en telefonstolpe. Ungefär två år senare var jag på väg hem efter att ha jobbat hela dagen. Klockan var närmare halv ett på natten. Medan jag körde genom några S-formade kurvor somnade jag.

Plötsligt hörde jag ett skrik: Vakna! Jag öppnade ögonen och vände mig mot passagerarsätet. Där satt Phil och log! Han strålade, ljus strålade ut från hans kropp och jag kunde se rakt igenom honom. Jag blev verkligen paff över att se honom.

Sen tittade jag framåt, just som jag höll på att köra in i en annan S-kurva. Jag var på väg mot den i åttio kilometer i timmen och körde rakt mot en sjö! Jag svängde precis lagom för att klara kurvan, och stannade bilen.

Den här upplevelsen var totalt och fullständigt osannolik! Jag var inte beredd på något sådant och den gjorde mig helt perplex! Phil räddade mig från att dö på samma sätt som han själv hade gjort. Han räddade mitt liv!"

Ur Hello from Heaven, text och översättningar Lisa Meyler

Boktips:

Melvin Morse och Paul Perry
Avskedsvisioner: kärleksfulla möten med döda anhöriga (Natur och Kultur) forskning runt dödsbäddsvisioner och andra paranormala upplevelser, insiktsfullt, spännande och vackert.

Bill och Judy Guggenheim
Hello from Heaven (Bantam Books) Späckad med EDK-upplevelser, närmare bestämt 354 stycken, av alla de slag från människor av alla de slag. Djupt rörande och mäktigt.

Raymond A. Moody
Återföreningar (Natur och Kultur) Moodys EDK-forskning, som vanligt objektivt och mycket intressant.

James van Praagh
Tala med himlen (Forum) Reaching to Heaven (Judy Piatkus Publishing) det kända mediet James van Praagh berättar.

Mark Vance
Flight of the Forgotten (Venture Press) Mycket spännande, sann berättelse av flygkapten om mod och svek under slutet av andra världskriget, som dessutom innehåller många fascinerande EDKer.

Hans Holzer
Life Beyond (Contemporary Books) Hans Holzer är en av de mest produktiva parapsykologiska forskarna som har skrivit uppåt trettio böcker. Denna innehåller många spännande EDKer och andra fenomen.

Judith Orloff
Second Sight (Warner Books) Läkaren och psykiatern Judith Orloffs mycket fascinerande historia, innehåller EDKer och mycker mer.