Hem

En nyligen avliden varnar om en olycka

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 473536, v1 - Status: normal.

Alias: en nyligen avliden varnar om en olycka

normal

En man som fru Hauffe tidigare gett en förordning mot anfall av delirium tremens dog ett år senare av nervskador.
Medan han ännu låg lik i sitt hem visade han sig för fru Hauffe som aldrig sett honom i livet.
Han omtalade för henne hur han levat.
Han gav henne upplysningar som hon skulle vidarebefordra till hans hustru.
Kerner var närvarande vid hans dödsbädd.
Han såg hur han försökte tala men inte kunde.
Fru Hauffe meddelade att han bekymrade sig för en av sina döttrar.
Fyra veckor efter detta yttrande föll ett taktegel på en av hans flickor.
Den slog in hjärnskålen på henne.
Barnet måste underkasta sig en ytterst smärtsam operation som det dock ned otrolig ståndaktighet uthärdade.
Det tyckes som om en skyddsande stod vid barnets sida.
Samt gav det mod och kraft.
På en mycket kort tid tillfrisknade flickan.