Hem

Kontakt Science fiction, Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 152529, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Melle
är Science fiction och Bok
Publicerad år 1987
ISBN 91 7642 389 1
Av Carl Sagan
Publicerad av Legenda

Eleonor Arroway är chef för ett astronomiskt observatorium. Tillsammans med sina kollegor söker hon efter radiosignaler från utomjordiska intelligenser. En dag får de så äntligen kontakt...

Alias: contact och kontakt

normal

Bokens baksida

Eleanor Arroway är chef för Argusobservatoriet, som med hjälp av 131 datastyrda radioteleskop undersöker strålning från del efter del av stjärnhimlen på jakt efter något som kan vara signaler från intelligenta varelser. Hon bedriver sitt arbete i ständig kamp mot kollegor som påstår att mödan är bortkastad och att de själva skulle kunna använda teleskopen på verkligt meningsfullt sätt. Men en dag kommer en signal som inte kan misstolkas: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23... Det är en talserie som ingen naturlig process kan alstra, nämligen de första primtalen. Sedan följer ett meddelande, oerhört långt och detaljerat, som visar sig vara en beskrivning in i minsta detalj av en maskin, en hisnande maskin som ska kunna föra människor till det första mötet med utomjordiska intelligenser.

I december 1999, efter en kort ceremoni, stiger en utvald samling representanter för jordens vetenskapliga elit ombord på Maskinen, vartefter den aktiveras. Mänsklighetens största äventyr har börjat...