Hem

Det keltiska korset Tarotläggning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 550477, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: kristiina
är en sorts Tarotläggning

Tarotläggning med minst 10 kort och som täcker in de flesta av livets aspekter.

Alias: det keltiska korset och keltiska korset

normal

Tarotläggning - Det Keltiska Korset

En av de vanligast förekommande läggningarna är Det Keltiska Korset.

Denna läggning består av två delar.
Den första är Korset och den andra är Staven.

Korset behandlar den frågande och visar vilken riktning och vilken 'plats' han eller hon har i frågan.
Staven visar den yttre påverkan som finns på frågan.

De första två korten lägger man i mitten av korset, där armarna korsas. Antingen bredvid varandra eller så de formar ett kors med det första kortet stående och det andra liggande korsande det första.
Kort nr 1 visar på frågandens position, vem han/hon är och vilken betydelse frågan har för honom/henne.
Kort nr 2 visar vad det är som håller fråganden tillbaka, vad det är som hindrar honom/henne från att komma vidare.

Tredje kortet läggs i position 'Söder' och visar vad som känslomässigt ligger till grund för frågan.

Fjärde kortet läggs i position 'Väster' och visar vad som erfarenhetsmässigt ligger till grund för frågan.

Femte kortet läggs i position 'Norr' och visar vart fråganden är på väg rent känslomässigt och även på vad det potentiella resultatet kan bli.

Sjätte kortet läggs i position 'Öster' och visar vad som rent praktiskt ligger i frågandens väg den närmsta tiden.

De sista fyra korten placeras i en lodrät rad till höger om korset, nedifrån och upp.

Sjunde kortet visar fråganden som han/hon står i relation till sin omvärld.

Åttonde kortet visar den eller de människor omkring fråganden som påverkas av frågan.

Nionde kortet visar den utmaning eller lärdom som fråganden behöver ta till sig för att komma vidare.

Tionde kortet visar på den möjliga utgång som finns för frågan.

Det finns naturligtvis varianter på denna läggning, men den som är beskriven ovan är en av de mest traditionella.
Man kan ge positionerna andra betydelser om frågan kallar på det, och även lägga s.k. hjälpkort för att förtydliga om det är något som känns oklart, men är en av de mer kompletta läggningar som finns.

Denna används ofta då fråganden inte har något speciellt att fråga om och kan då antingen visa generell riktning i livet, peka ut ett område som fråganden antingen inte tänkt på som ett problemområde eller något som fråganden inte har vågat ta upp..

Denna läggning följer som regel med i de häften som medföljer en tarotlek, och finns beskriven i de flesta tarotböcker som tar upp läggningar som huvudämne eller som exempel.