Hem

Djurens sjätte sinne

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 591293, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: cosmos

Egentligen har bara fiskar ett sjätte sinne - men vi talar allmänt om det sjätte sinnet hos djur som en form av väl utvecklad medialitet...

Alias: djurens sjätte sinne och djurs medialitet.

normal

Bara fiskar har ett sjätte sinne, dvs ett sjätte sinnesorgan. Det kallas sidolinjesystemet och består av sinnesceller i små hoper, som har förbindelse med kroppsytan.
Detta fjärrkänselorgan förmedlar vågrörelser av både rörliga och stillastående föremål.

Det allmänna talet om djurens sjätte sinne handlar delvis om en intuitiv förmåga att uppfatta det människan kanske missar, högre känslighet för förändringar i atmosfär, kroppsspråk osv., delvis beroende av högre utvecklade sinnesorgan. Djur har t.ex. oftast bättre syn, bättre hörsel och ett mer utvecklat luktsinne än människan.