Hem

Gråskinnan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 583932, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Lemurien

Det finns tre isländska galdraböcker som betecknas som de mäktigaste, två av dem hete Gråskinnan.

Alias: gråskinnan

normal

Island så har galder genom tiderna alltid brukats och på fjortonhundratalet så fanns det till och med en svartkonstskola vi hollar.

Det skrevs många galderböcker men tre ansågs särkilt mäktiga.

Två av dem hette Gråskinnan. Den ene gick i graven med författaren, men sägs ha mannats upp av en ung häxmästare1700-talet, Sira Erkikur på Vogos.

Den andra fanns på prästskolan vid holar där galdrakunniga elvever dessperat försökte komma in till den.