Hem

Månknutar

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 544732, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena

Den tidpunkt när månen och solen korsar varandras väg, vilket sker två gånger i månaden en gång i norr och en i söder.

Alias: månknutar

normal

Månknutarna är förknippade med en övergripande syn över livet ur reinkarnationsperspektiv. De visar livsuppgiften, vad man ska bearbeta och genomföra i denna reinkarnation.

Knutarna har även med relationer att göra. Människor som man möter på sin vandring genom livet som speglar ens växtpotential och hjälp till att bejaka nya delar i ens personlighet.

Den södra månknuten är det tecken som är motstående till den norra knuten så vet man den ena så vet man även den andra.