Hem

Of Water And The Spirit Bok

Ritual, Magic, and Initiation in the Life of an African Shaman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 428484, v5 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Schamanism
Publicerad år 1994
ISBN 0-14-019496-7
Av Malidoma Patrice Somé
Publicerad av Penguin
språk Engelska

En bok om afrikansk kultur, shamanism och resor till okända världar.

Alias: of spirit and the water och spirit and water

normal

Bokens baksida

Bild på On water and the spirit
Bokens omslagsbild.

Bland invånarna i den afrikanska byn Dagara upplever man inga skillnader mellan det naturliga och det övernaturliga. De levande konverserar med sina döda förfäder och de med en proper kunskap reser regelbundet till andra världar.

Malidoma Patrice Somé föddes i en by i Dagara, men blev som liten pojke hämtad av kristna och placerad i en ”Jesuit Mission School”, där han i 15 år indoktrinerades i Europeiska tankesätt och predikningar (gudstjänster).

När han återvände till sitt folk måste han genomgå en initiering som var så pass tuff att den nästan tog livet av honom. Istället resulterade Malidomas resa mellan två världar i ett beslut att föra vidare sitt folks kunskaper till Västvärlden. Bland annat med hjälp av denna bok om helande och visdom.

Of Water And The Spirit är en bok där man får en mycket god inblick genom att få ta del av levande afrikanska traditioner, utgiven i medkänsla, för kampen med vår samtida själskriser.

”Here is a man who has experienced (ancient initiation) in our time. The spiritual depth of African culture becomes clear”/Robert Bly

normal

Låt er inte avskräckas av det engelska språket. Boken är mycket lättläst och hör till den typen av böcker man ogärna lägger ifrån sig. Spänning och starka upplevelser löper genom hela boken. (Ej för mörkrädda personer)

Världen blir aldrig mer som förr efter denna läsupplevelse.
Boken är späckad av magiska upplevelser, speciellt under Malidomas initiering, som ingen trodde han skulle överleva. Hans berättelse från ”The Lower World” är en av de bästa jag läst inom området.