Hem

Ole Vedfelt Författare

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 389819, v2 - Status: normal.
är Författare

Ledare för Institut for Integreret Psykoterapi i Köpenhamn.

Alias: vedfelt, ole

normal

Ole Vedfelt är ledare för Institut for Integreret Psykoterapi i Köpenhamn. Han är jungiansk psukoanalytiker, gestalt- och kroppsterapeut, verksam som meditationslärare och en mycket efterfrågad föredragshållare. Av hans tidigare skriver finns Det kvinnliga i mannen (1987) och Drömmar och drömtolkning" (1996) översatta till svenska.