Hem

Överlevnadshandboken Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 155746, v2 - Status: normal.
är Bok
Behandlar Natur, Överlevnader och Mat
Publicerad år 1995
ISBN 91-37-10295-8
sidantal 286
Av John Wiseman

En stor bok som innefattar det allra mesta du kan behöva för att överleva i alla möjliga klimat. Lär dig söka skydd, bygga fällor, hitta rätt etc.

Alias: the sas survival handbook

normal

Baksidan

John Wiseman tjänstgjorde 26 år i brittiska arméns Special Air Service och blev ansvarig för utbildningen i överlevnad. Denna bok är den fullständiga kursboken i hur man överlever på land och till sjöss, i olika klimat, i alla delar av världen.

Kunskaperna i boken har hjälpt författaren och hans kamrater att överva - de kan komma att hjälpa dig också!

Förutom att du kan få direkt nytta av det du lärt dig i boken, är det intressant att läsa om alla de kunskaper, knep och hantverksmetoder som människan begagnar sig aav för att undvika faror och överleva under de mest skiftande förhållanden på vår jord.

normal

Innehåll i grova drag

5. Register
10. Inledning
11. Grunderna
27. Rätt beteende för överlevnad
33. Klimat och terräng
55. Föda
123. Lägerkunskaper
175. Att läsa tecken
187. På marsch
197. Sjukvård
241. Nödställd på havet
253. Räddning
265. Katastrofer
287. Slutord