Hem

Ovidius metamorfoser Poesi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 648888, v2 - Status: normal.
är Poesi
Behandlar Nessos, Pyramus, Thisbe, Europa, Eko, Narkissos, Eurydike, Pygmalion, Dafne, Daidalos, Minotauros, Midas och Orpheus
Av Ovidius

Diktverk av den romerske skalden Ovidius c:a år 0

Alias: metamorphoses och ovidius metamorfoser

normal

Ovidius Metamorfoser omfattar 15 böcker på 12000 hexameterrader och är en samling färgrika mytologiska förvandlingshistorier.

Dessa präglas av överlägsen berättarkonst och psykologisk insikt och har gett impulser åt senare tiders konst, litteratur och mytologisk forskning.
Verket finns översatt i urval även på svenska.