Hem

Pinemedel Blomstermedel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 559339, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Blomstermedel

Pine är ett blomstermedel som förbinds med ånger och förlåtelse.

Alias: pinemedel, talldroppar och tallmedel

normal

Hela Pinemänniskans väsen andass skuld ochhon har det därför också fysiskt mycket tungt och känner sig ofta trött ochutmattad. Livsglädje är ett ord satt på undantag. Hon är en människa som aldrig riktigt blir nöjd med sig själv, hon tycker alltid att hon borde ha gjort bättre ifrån sig. I negativt tillstånd kräver hon oresonligt mycket av sig själv i förhållande till andra och när de här orealistiska självförväntningarna kommer på skam, är det ingen ände på självförebråelserna.

Nyckelsymptom:

Självförebråelse, skuldkänslor, modlöshet.