Hem

Danae Gudinna, Olympisk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143452, v2 - Status: normal.
är Gudinna och Olympisk gudom

Dotter till Acrisius och mor till Perseus i den olympiska mytologin.

Alias: danae

normal

Dotter till kung Akrisios av Argos och mor till Perseus med Zeus. Akrisios hade farit iväg till Delfi för att fråga oraklet om han någonsin skulle få en son. Svaret blev att hans dotter skulle få en son och att denne skulle döda honom. Kungen låste då in Danae i ett kopparvalv. Zeus såg henne och blev förälskad, och kom till henne genom metallen som ett gyllne regn.
När Perseus föddes lät Danae sin amma ta hand om honom i hemlighet, men Akrisios fick reda på detta och stängde in mor och son i en träkista, förseglade den och kastade den i havet. Kistan fångades av Diktys som drog upp den på Serifos strand.
Öns konung förälskade sig i Danae, och skickade iväg den nu fullvuxne Perseus på olika äventyr, i hopp om att han aldrig skulle komma tillbaka. Perseus kom dock tillbaka och förvandlade kung Polydektes till sten genom att visa honom Medusas huvud, i samma ögonblicka som kungen var på väg att ta Danae med våld.