Hem

Samtal med Gud, bok 2 Bok

En ovanlig dialog, bok 2

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 151069, v9 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
är Bok
Behandlar Den monoteistiska guden och Global
ISBN 9177119649
Av Neale Donald Walsch och Neale Donald Walsh
Publicerad av Egmont Richter

Detta är den andra boken av tre där Neale Walsch skriver ner Guds ord. Den här handlar om det mänskliga kollektivet och jordens framtid.

Alias: conversation with god 2

normal

Baksidan

...det här paradigmskiftet kommer att kräva stor visdom, stort mod och en enorm beslutsamhet. För rädslan kommer att slå mot själva hjärtat i dessa tankar och kalla dem falska. Rädslan kommer att äta av själva kärnan i dessa storslagna sanningar och försöka holka ur dem ...

Men ni kommer inte att få, kan inte skapa, det samhälle som ni alltid har drömt om förrän ni med ogrumlad blick och visdom ser den yttersta sanningen: det som du gör för andra, gör du för dig själv; det du misslyckas göra för andra, misslyckas du göra för dig själv; andras smärta är din smärta och andras gjädje är din glädje, och när du avstår från en del av den, avstår du från en del av dig själv.

Nu är det dags att du återerövrar dig själv. Nu är det dags för dig att se dig som den du verkligen är, och sålunda göra dig själv helt synlig igen. För när du och ditt sanna förhållande med Gud blir synligt, då är vi odelbara.


Och inget kommer någonsin att skilja oss åt igen.