Hem

Skapolit Sten

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 476563, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: busan
är en sorts Sten

Den blå har en helande inverkan

Alias: skapolit och wernerit

normal

Fakta

NAMN:
Namnet kommer av grekiskans skápos och lithos som betyder stav och sten. Detta är efter kristallformen.

FÄRG:
Gul, rosa, violett, färglös

HÅRDHET:
Mohs 6-6,5

KEMI:
komplicerat natriumkalciumaluminiumsilikat, Na4(AlSi3O8)3Cl*nCa4(Al2Si2O8)3(SO4,CO3)

FÄRVÄXLINGAR:
Kan förväxlas med Amblygonit, krysoberyll eller guldberyll