Hem

Synkronicitet - Att fånga livets sammanträffanden Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 406688, v2 - Status: normal.
är Facklitteratur
Behandlar Synkronicitet och Synkronicitet enligt C G Jung
ISBN 91 7705 531 4
Av Joseph Jaworski

Bok om hur man skapar förutsättningar för synkronicitet i sitt liv.

Alias: synkronicitet - att fånga livets sammanträffanden

normal

JU KLARARE MÅL - DESTO FLER SAMMANTRÄFFANDEN

Vi har alla upplevt de fulländade stunder då saker och ting tycks sammanfalla på ett nästan obegripligt sätt, då händelser som aldrig skulle kunna ha förutspåtts, än mindre kontrollerats, på något märkvärdigt sätt lyckas ledsaga oss längs vår väg

Joseph Jaworski har i den här boken lyckats vidareutveckla idéerna bakom CG jungs synkronicitetbegrepp och omskapa dem till en medveten teknik för att få av varandra till synes oberoende händelser som tycks syfta till en möjlighet i framtiden, att inträffa.

Det är en bok om hur man kan utveckla ett ledarskap, i livet i arbetet och i relationen som står i samklang med andras ledarskap och personliga utveckling.