Hem

Tillåtelse att kopiera s. 133 - 135 ur Kabbala, kliffot och den goetiska magin Tillåtelse

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 586481, v5 - Status: normal.
är Tillåtelse

Tillåtelse att kopiera s. 133 - 135 i Kabbala, kliffot och den goetiska magin.

Alias: tillåtelse att kopiera s. 135 - 133 i kabbala, kliffot och den goetiska magin

normal

Return-Path: <quintessens@bredband.net>
Received: from esprit.glocalnet.net (213.163.128.103) by

rolls.glocalnet.net (7.1.016.1)


id 421C211B00330465 for pjn533t@tninet.se; Thu, 10

Mar 2005 12:09:40 +0100
Received: from mxfep01.bredband.com (195.54.107.70) by

esprit.glocalnet.net (7.1.016.1)


id 41D1014301B12103 for pjn533t@tninet.se; Thu, 10

Mar 2005 12:09:40 +0100
Received: from ""[213.112.235.160] (""[213.112.235.160]

""[213.112.235.160])


by mxfep01.bredband.com with ESMTP
id

<20050310110939.BCKE26135.mxfep01.bredband.com@""[213.112.235.1 60]>


for <pjn533t@tninet.se>; Thu, 10 Mar 2005 12:09:39

+0100
Mime-Version: 1.0 (Apple Message framework v619.2)
In-Reply-To: <000001c52558$272f2cc0$785ae651@mona>
References: <000001c52558$272f2cc0$785ae651@mona>
Content-Type: multipart/alternative;

boundary=Apple-Mail-44--998179669
Message-Id: <080e0ac1d86a92048813b01e10994402@bredband.net>
From: Thomas Karlsson <quintessens@bredband.net>
Subject: =?ISO-8859-1?Q?Re:_Fr=E5ga_ang=E5ende_din_bok?=
Date: Thu, 10 Mar 2005 12:10:06 +0100
To: Mona <pjn533t@tninet.se>
X-Mailer: Apple Mail (2.619.2)

Hej!

Ja, det går bra att publicera avsnittet, med källhänvisning

och länk till förlaget www.ouroborosproduktion.net

Vänliga hälsningar

Thomas Karlsson

2005-03-10 kl. 11.01 skrev Mona:

Jag håller på att skriva om tarotkortens bakgrund på

http://paranormal.se och halkade via kabbala in på ämnet

Shemhamforash. Jag hittade i din senaste bok en utförlig

förklaring på vad detta är och tänkte därför be om tillstånd

att publicera det avsnittet ur boken på paranormal.se.

Givetvis med sedvanliga källor, koppling till boken osv.

Jag informerar även om att dylika tillstånd läggs ut på

sidan: http://paranormal.se/topic/tillatelse.html

Vänliga hälsningar Mona