Hem

Trefaldiga juvelen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 642908, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar

Buddha, Dharma och Sangha bildar tillsammans den Trefaldiga Juvelen - även kallad Tillflyktens Tre Juveler

Alias: den trefaldiga juvelen, de tre tillflykterna och tillflyktens tre juveler

normal

Tillflyktens Tre juveler

Buddha, Dhamma och Sangha är vad som brukar kallas De tre juvelerna. Översatt betyder det Den upplyste, Läran och Församlingen. Dessa bildar tillsammans den Trefaldiga Juvelen - även kallad Tillflyktens Tre juveler buddhisterna tar sin tillflykt till. Theravadabuddhisten läser hela ramsan så här:

Buddham saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami

Vilket betyder:

Till Buddha tar jag min tillflykt
Till Dhamma tar jag min tillflykt
Till Sangha tar jag min tillflykt

Språket på den förstnämnda ramsan är Pali, theravadabuddhismens traditionella språk. Mahayanabuddhismen och Vajrayanabuddhismen använder det gamla språket sanskrit, med undantag för vissa ord inom Vajrayana som är Tibetanska. Japans Zenbuddhism (i Kina: Chanbuddhism) använder japanska.