Hem

Vata Dosha

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141950, v2 - Status: normal.
är en sorts Dosha

Står inom ayurvedisk medicin för kommunikation och rörelse och är kopplad till elementen eter och luft.

Alias: vata

normal
Bild av Vata
Bild av Vata.

Grundtemat för Vata är föränderlighet och oregelbundenhet. Allt varierar. Man brukar också säga att Vata är ”kung” bland doshorna, vilket innebär att det är Vata som lättast råkar ur balans. Mer än hälften av alla hälsoproblem man kan råka ut för orsakas av Vata-störningar. Det är därför viktigt för alla att också hålla koll på sin Vata-dosha, även om man främst är en Pitta- eller Kapha-typ.

normal

Enligt Ayur-Veda lånar Vata karaktären av vinden, luften och rymden. Kännetecknande är att den är:

Kall: vilket ger kalla händer och fötter samt motvilja mot kall mat och kallt väder.

Rörlig: vilket kan ge dålig cirkulation, oregelbunden hjärtverksamhet samt spasmer.

Snabb: vilket ger snabb inlärningsförmåga men lika snabb glömska, snabbt tal och snabb gångstil, rastlös aktivitet, impulsivitet samt snabba humörssvängningar.

Torr: vilket ger torr hud ev. med psoriasis eller eksem samt måttlig svettning.

Grov: vilket ger grov hud och grovt hår.

Föränderlig: vilket ger en varierande matsmältning och en varierande energimängd.