Hem

Dosha

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552422, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kingsize

Term inom Ayur Veda för tre olika kroppstyper, Vata, Pitta, Kapha.

Alias: dosha, doshan, doshor och doshorna

normal

Tre doshor

Ayur-Veda talar om tre olika kroppstyper nämligen Vata, Pitta och Kapha, som med en sanskritterm kallas för doshor. Ordet dosha kan man översätta med ”styrprincip”.

Vata-dosha styr all rörelse i kroppen och sinnet, Pitta-dosha styr ämnesomsättningen och Kapha dosha styr strukturen hos kropp och psyke. Varje cell i kroppen styrs av alla tre doshorna. Naturen behöver alla tre styrprinciperna för att kunna bygga en människa.

Vata (rörelse) behövs för att vi ska kunna andas, för att blodcirkulationen ska fungera och för att kroppen ska kunna sända nervimpulser m.m. Pitta (ämnesomsättning) behövs för att mat, dryck och luft ska kunna omvandlas till energi.

Kapha (struktur) behövs för att hålla ihop kroppen, bilda muskler och skellett osv. Om ett Ayur-Veda-test (se sist) visar att du t.ex. är Kapha betyder det att doshan Kapha dominerar i din konstitution och att det är genom Kapha du lättast råkar i obalans. Eftersom Kapha tål kyla och mörker dåligt bör en person med mycket Kapha i sig undvika sådana miljöer. Om personen inte gör det kan han/hon bli sjuk eller råka i obalans, som det heter i Ayur-Veda. Om man råkar i obalans finns det många åtgärder man kan vidta för att komma i balans igen.

Det finns visserligen bara tre doshor men, dessa kan kombineras på olika sätt så att det finns tio olika kroppstyper. Man kan t.ex vara en renodlad Vata eller en Vata-Pitta, en Pitta-Vata osv. De flesta människor har två dosha-typer. Det beror på att man ärvt den ena från modern och den andra från fadern. Doshan är alltså en grundform som man föds med, men den styr naturligtvis inte alla val vi gör i livet.

normal

Sätet för doshorna

Varje dosha har ett säte i kroppen och detta utgör fokuseringspunkten vid behandling om man råkat hamna i obalans. Kapha har sitt säte i bröstet, Pitta i magen/tarmarna och Vata i tjocktarmen. Om en dosha börjar komma i obalans märks de första symptomen i dess säte. Vata-obalans yttrar sig ofta som gasbildning eller förstoppning. Pitta-obalans visar sig först som en brännande känsla i magen eller som sura uppstötningar. Kapha i obalans får tryck över bröstet, förkylning eller hosta.

Genom att känna till hur obalanser i doshorna yttrar sig, kan man snabbt läsa av kroppens signaler och korrigera på ett tidigt stadium innan obalanserna hunnit utvecklas. Genom kunskap om doshornas egenskaper är det också lätt att veta vilka faktorer som försätter respektive dosha ur balans och därmed är Ayur-Veda en utmärkt metod för förebyggande friskvård.

Redan 1978 fastslog Världshälsoorganisationen, who, att Ayur-Veda torde vara den mest kostnadseffektiva hälsovårdsmetoden i tredje världen p.g.a. att den är relativt enkel att lära ut och är tillämpbar överallt. Deepak Chopra är västerländskt utbildad endokrinolog och den läkare som främst arbetar för att kombinera skolmedicin med Ayur-vediskt tänkande. Även i Sverige finns, t.ex.disktiktsläkaren i Arlöv, som framgångsrikt tillämpar båda metoderna.

normal

Lära känna sin egen natur

När en människa är i balans kan hon njuta av sina doshors positiva egenskaper. Råkar hon ur balans är det de negativa egenskaperna som dominerar. I balans är Vata-typen känslig, spontan, gladlynt, entusiastisk, kreativ och spänstig. Pitta-typen är trygg, glad, intellektuell samt företagsam och Kaphatypen är lugn medkännande, modig, förlåtande och kärleksfull.

Den ena kroppstypen är inte bättre än den andra. Alla doshorna har både positiva och negativa egenskaper. Vad det handlar om är att lära känna sine egna doshor, sin egen natur. Om man lever i enlighet med sina individuella behov, så lever man utan ansträngning. Livet är lätt och behagligt. Ett levnadssätt som strider mot den egna naturen skapar däremot inre stress som gör liver tungt och besvärligt. Man måste hela tiden kämpa mot är inget mindre än livet självt.

En Kapha-person behöver se till att aktivera sig, söka stimulans och motinera kraftigt osv. Annars är risken stor att han/hon degar ihop eller deppar ner sig. Samma recept med mycket rörelse och aktivitet skulle för en Vata-person skapa utmattning, eftersom Vata redan har mycket rörelse i sin egen natur. Vata och Kapha är varandras raka motsatser. Vad som är medicin för den ene är gift för den andre. Det är därför inte speciellt klokt att följa hälsorörelsens råd om t.ex. rårivna morötter till alla. Kall mat kan kännas bra för en varm Pitta men orsakar problem för en frusen Vata. En krämig morotssoppa passar Vata-typen mycket bättre.

Om ett råd är bra eller inte beror alltså på vem man själv är och därför är självkännedom viktigt. Ett liv i balans blir möjligt först när man känner sin egen unika natur och lever därefter. Först då kan man uppleva känslor av harmoni och välbehag. Ingen kan känna tillfredställelse så länge man är i obalans