Hem

Ayurveda Alternativterapi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141945, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Bridgid
är en sorts Alternativterapi

Traditionell indisk medicinsk metod som bygger på analyser av kroppsvätskor. Ayurveda betonar vikten av att återskapa balans i kropp, sinne och själ.

Alias: ajurveda och ayurveda

normal

Ayur-Veda översättas med Livets Vetenskap och betecknas som ett system för perfekt hälsa.

I Indien är Ayurveda beteckningen på den klassiska medicinen som stammar från Brahma, skaparen.

Enligt mytologin så är ”Indra” gudarnas konung, men det är också ett kollektivt högre medvetandetillstånd som kan skapas då flera individuella medvetanden kommer tillsammans.

I historien har ett sådant tillfälle mycket påtagligt skapats. Det var för c:a 5000 år sedan i Indien, när helgonet Bhardwaja ville få kunskap om Ayur-Veda, ner hit till jorden.

Han hade då inbjudit ett par tusen människor, mästare. rishis och helgon, samt andligt avancerade, där många var ”Upplysta”, till att komma till ett möte=(Satsang) på en bestämd plats i centra Indien. Där skulle de delta i en ceremoni där man skulle skapa en ”Indra”, för att genom denna ”Indra” få ner kunskapen om Ayur-Veda, för mänsklighetens bästa.

Detta gick till på följande sätt:

Helgonet Bhardwaja placerade sig själv i mitten av en jättestor cirkel och runt honom placerade sig resten av allt folk som kommit dit, och man började meditera tillsammans, utom Bhradwaja som satt vaken och alert mitt i cirkeln.

När väl det höga medvetandet alstras så manifesterades det inom den som är vaken och alert, dvs, inom Bhardwaja och på detta sätt fick vi kunskap ner till jorden genom att skapa en ”Indra”. Kunskapen kom från de två tvilling-läkarna, de gudomliga Aswinerna, som var gudarnas egna läkare. De hade i sin tur fått kunskapen ifrån Daksha Prajapati, en av de första varelserna. Han var en ”Upplyst” Mästare, som hade fått kunskapen ifrån Brahma, universums skapare, som hade fått den inifrån sig själv, innan han skapade, inifrån sitt eget medvetande, som är det Rena Medvetandet eller Brahman, ”Självet” ensamt, utan skapelse.

Grundläggande för Ayur-Veda är de fem elementen: rymd, luft, eld, vatten och jord. Dessa element kombineras på olika sätt i de enskilda individerna och därigenom får man en uppdelning av människor i tio olika s k psykofysiologiska kroppstyper.

Elementen uttrycker sig också i olika kombinationer i tre s k doshor, nämligen; vata, pitta och kapha.

Doshorna finns som grundbeståndsdel överallt, t ex i en bils eller buss rörelse eller en fågel som flyger eller en båts rörelse på havet. De kännetecknar också olika årstider samt dygnets timmar. Det är en vetenskap som försöker att råda människor när det gäller kost, motion, sovvanor etc i samklang med årets och dygnets rytm.

Alla metoderna inom Ayur-Veda har i detalj utformats av Ayur-Veda experter. Några av metoderna förtjänar ett särskilt omnämnande.

Marma-Veda beskriver kroppens 107 marmaer och tre mahamarmaer, som är punkter där medvetande och materia är som livligast förbundna med varandra. Marma-punkterna behandlas med speciella oljor vilket ge omedelbara resultat och eliminerar sjukdomar innan de uppkommit.

Panchakarma är en förebyggande reningsbehandling som består av bl a ört- och oljemassager, lavemang och ångbad. Syftet är enkelt att förstå. Tanken är att det finns ett medium som bildar övergångspunkten mellan fältet av det omanifesterade och materia. Detta medium kallas ojas och är lika mycket medvetande som materia. Biologisk intelligens är ett annat ord på ojas. Men ojas måste ha kanaler i människans kropp att flöda genom. Kanalerna kallas shrotaer och syftet med panchakarma är att hålla dessa kanaler rena, så att ojas kan flöda fritt.

Rasayanor är ört- och mineralpreparat som används för att förebygga sjukdomar och befrämja ett långt liv. De stimulerar ojas och ökar dess vitalitet.

Det finns ett preparat med sällsynta örter handplockade från Himalayas bergssluttningar och Indiens djupa djungelskogar. Preparatet heter: ”Amrit Kalash” och har gett människan perfekt hälsa under en tidig vedisk civilisation.

Med pulsdiagnos känner man av tre olika pulser vid handleden. På detta sätt kan man, upptäcka alla existerande och kommande obalanser eller sjukdomar! Pulsen läses av så att pekfingret känner av Vata, långfingret Pitta och ringfingret Kapha. Dessutom kan pulsavläsning med fingertoppen känna av de fem underavdelningarna till var och en av doshorna, de s. k. Sub-doshas. . Jyotish är vetenskapen om framtiden, och är indisk astrologi. Syftet är att förutsäga ogynnsamma inflytanden som kan ge en tendens till sjukdom och därigenom kunna motverka denna sjukdom.

Horoskop kan ställas på människor, företag, husbyggen och på vad som helst som har ett födelseögonblick. Det är inte bara födelseögonblicket som studeras. Alla våra handlingar får bestämda konsekvenser i framtiden.

En speciell del inom Jyotish är bruket av ädelstenar, som en amulett. Dessa stenar är utvalda för sin speciella Jyotish-effekt . Rätt ädelsten, som är buren på rätt sätt och under rätt period, ansen kunna skapa en mycket kraftfull och välgörande påverkan.

Det finns en behandlingsmetod inom Ayur-Veda som kallas Yagya.

En person - jyotishi - är kunnig inom den vediska astrologin kan rekommendera olika yagyor för att neutralisera negativa tendenser, eller för att förstärka något område. Yagyor utförs sedan på beställning av en speciellt utbildad vedisk ingenjör – en s. k. Pandit. Denna utför olika vediska ceremonier och tillverkar en amulett, i regel med en ädelsten i, som sedan skickas till den person som har beställt yagyan, för att bäras som en ring eller hals-amulett.

Ayur-Veda hade en stor uppgång under 1990-talet. Den tilltalar stora kategorier av människor Detta mycket tack vare Deepak Chopras böcker och föreläsningar runt om i världen. Trots vår avancerade sjukvård i Sverige finns det ett enormt sug efter alternativa mediciner och behandlingsmetoder, och många är beredda att utforska nya områden. Åtskilligt inom det breda spektra av alternativmedicin är bra. Man kan också se intresset för Ayur-Veda som en logisk reaktion på en sjukvård som många upplevt som opersonlig och medicin - fixerad.

I Sverige finns det flera friskvårdscentrum inom Ayur-Veda, bl.a i Stockhom, Skokloster och i Småland.

Ett 10-tal läkare(leg.läk) med Ayur-Vedautbildning finns i Sverige

Ayur-Veda bör etableras i varje land i form av forskningscentra och apotek, universitet och högskolor, kliniker, sjukhus och friskvårdscentrer. Dessutom bör Ayur-Vediska läkare, terapeuter, hälsorådgivare, apotekare och agronomer utbildas och vidareutbildas.


normal

Ayur Vedas rötter går 5000 år tillbaka i tiden. Namnet är sanskrit och består av orden Ayus som betyder ”liv” och Veda som betyder ”vetenskap”. Ayur-Veda lär oss att varje människa av naturen fått en unik kroppstyp och denna talar om för oss hur naturen tänkt att vi ska leva. Den egna kroppen vet vad som är bra och dåligt, eftersom de korrekta instinkterna finns inbyggda sedan födelsen. Det gäller bara att lyssna till signalerna och respektera sin individualitet.

Att leva i samklang med sin kroppstyp innebär att leva lätt, behagligt och utan ansträngning. Egentligen vore det mer korrekt att prata om en kropps-sinnestyp, eftersom den Ayur-Vediska kroppstypen har både en fysiologisk och en psykologisk aspekt. Det handlar om hur vi reagerar fysiskt och psykiskt på olika fenomen.

Om vi t.ex. vistas länge i stark blåst kan vi reagera fysiologiskt genom att huden blir uttorkad och psykologiskt genom att känna oss oroliga. Vissa människor reagerar mer oroligt på blåst än andra och detta bör tolkas som en signal från den egna kroppstypen om att blåsiga miljöer inte är så lämpliga.

normal

Ayurveda

Ayurveda har växt fram snabbt och blivit allt vanligare i väst de senaste decennierna. I Sverige finns många ayurvediska butiker och hälsocenter och fler öppnas varje år. Ayurveda uppmärksammas också allt mer i media och på internet. Sidan http://www.ayurvedaforum.se är ett svenskt forum där ayurveda diskuteras. Där kan man få svar på frågor om hälsa och ayurveda. Oavsett kunskapsnivå tycker många det är intressant att få svar ur ett ayurvediskt synsätt.