Hem

Vervainmedel Blomstermedel

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 559754, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Blomstermedel

Ett blomstermedel som hänför sig till självdisciplin och självbehärskning.

Alias: järnörtdroppar, järnörtmedel, järnörtsdroppar, järnörtsmedel, vervain-medel och vervainmedel

normal

Vervainpräglade människor riktar sin energi utåt och vill - i motsats till dem i Rock Water-tillstånd - påtvinga andra sin lycka. Det är de borna revolutionärerna, som skummar av helig och rättmätig vrede uppe på barrikaderna, utan att ana vilka komplicerade laviner av skeenden de försätter i rullning. Det är de kringresande predikanterna. som aldrig försitter en chans att föra fram sina takar och idéer - även om det för dem bakom galler. I verkligt extrema fall kan det gå så långt att man brinner för en idé - helt konkret och ordagrant - genom att hälla bensin över sig och tända på, företrädesvis på en offentlig plats. Det tragiska för dessa människor är, att de inte ens gagnar sin sak, de avfärdas bara som fanatiker.

Nyckelsymptom:

I sin iver att befrämja den goda saken utövar man rovdrift på sina krafter, blir retlig och fanatisk.