Hem

Akrasia

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 411995, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher

Beteckning på ett filosofiskt problem, viljans svaghet, som diskuterades redan under antiken av bl.a. Platon och Aristoteles.

Alias: akrasia

normal

Akrasia (grek. akrasi´a, eg. 'oåterhållsamhet', 'utsvävning', av akrat\´s 'kraftlös'), beteckning på ett filosofiskt problem, viljans svaghet, som diskuterades redan under antiken av bl.a. Platon och Aristoteles. Viljesvaghetens problem består i den psykologiska paradox som uppstår när en person, trots kunskap om vilket handlingsalternativ som bäst skulle tillfredsställa hans önskningar på lång sikt och trots förmågan och viljan att utföra denna handling, ändå medvetet väljer ett annat handlingsalternativ, som antingen i lägre grad befordrar eller t.o.m. strider mot önskningarna i fråga.