Hem

Anders Liljegren Ufolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1513, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/liljegren_a.html
är Ufolog
är medlem i UFO-Sverige och Arkivet för UFO-forskning

dataprogrammerare i Norrköping, är medlem i UFO-Sverige

Alias: liljegren, anders

normal

Anders Liljegren, dataprogrammerare i Norrköping, är medlem i UFO-Sverige och AFU, medverkar regelbundet i UFO-Aktuellt och har en kritiskt granskande inställning. Han menar att ufologin i Sverige löper stor risk att förvisas till ockultismens och vidskepelsens bakgård på grund av alla religiösa flummare som är verksamma på området. Han har tillsammans med Clas Svahn publicerat en noggrann undersökning av det så kallade Domstensfallet; slutsatsen är att UFO-historien, som berättades av två unga män, är påhittad. Liljegren har intresserat sig speciellt lör 1930-talets spökflygare och 1946 års spökraketer. Han är redaktör för AFU Newsletter, ett nyhetsbrev som sänds till ufologer i många länder.