Hem

Astrologisk födelsekontroll Födelsekontroll

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 983, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: cerese
Denna text är importerad från /old/psi/astrologi/foedelsekontroll.html
är Praktiserbart , Trobart och Födelsekontroll

Det handlar om huvudsakligen solens och månens position vid befruktningsögonblicket kombinerat med moderns personliga horoskop.

Alias: astrologisk födelsekontroll

normal

Datum: 14 Mar 93

1. Tjeckoslovakiens Astracentrum tror sig ha funnit ett sätt att:
2. Åstadkomma säker, pålitlig födelsekontroll utan piller, preventivmedel eller operationer;
3. Hjälpa många skenbart sterila kvinnor att bli fruktsamma;
4. Hjälpa kvinnor som haft idel missfall att föda fullgångna foster;
5. Hjälpa till att åstadkomma friska barn, eliminera förlossningsskador och efterblivenhet;
6. Tillåta att föräldrar själva väljer om de vill ha en flicka eller en pojke.


normal

Kort sammanfattning

Det handlar om huvudsakligen solens och månens position vid befruktningsögonblicket kombinerat med moderns personliga horoskop. Många ingående och långa experiment har utförts och kontrollerats av högt uppsatta genekologer och andra vetenskapsmän.

Träffsäkerheten när det gäller att bestämma kön ligger på över 95 procent. Om man får data retroaktivt kan man utifrån dessa räkna ut barnets kön med en säkerhet på över 85 procent. Samma siffror gäller för att bestämma om ett ägg ska bli befruktat eller inte. Även på övriga punkter har säkerheten varit god.

Referenser

Absolon, Amand, Organisation av aktiviteter i Astra forskningscentrum, Avhandlingar i vetenskaplig astrologi. Bratislava: Pressfoto, 1969. Tjeckiska.

Golovanov, L., Livets rytm och kosmos rytm, Avhandlingar i vetenskaplig astrologi. Bratislava: Pressfoto, 1969. Tjeckiska (rysk författare).

Janosovova, Martina, Ändå rör den sig?, (Medicinsk astrologi), den tjeckiska Pravada, 24 maj, 1968. Tjeckoslovakisk.

Miavec, Martin, De kvinnliga genitaliernas inflytande på könens utveckling, Avhandlingar i vetenskaplig astrologi. Bratislava: Pressfoto, 1969. Tjeckoslovakisk.

Minarek, Stefan, Utvecklingsperspektiv på Astra forskningscentrum, Avhandlingar i vetenskaplig astrologi. Bratislava: Pressfoto, 1969. Tjeckoslovakisk.

Mitosenka, Jozif, Encyklikan 'Humanea Vitae' och dr Jonas avslöjanden, Avhandlingar i vetenskaplig astrologi. Bratislava: Pressfoto, 1969. Tjeckoslovakien.

Rechnitz, Kurt, Betydelsen av teorin om månens faser för konceptionsregleringen, Avhandlingar i vetenskaplig astrologi. Bratislava: Pressfoto, 1969. Tjeckoslovakisk. (Ungersk författare.)

Rejdak, Zdenek, Astrologisk födelsekontroll, Signal, (Prag), nr 35, 1968. Tjeckoslovakisk.

A. Szabo, Ivan, Astrologi i Slovakien och Astra, Föreläsningar i vetenskaplig astrologi. Bratislava: Pressfoto, 1969. Tjeckoslovakisk. (Ungersk författare.)