Hem

Astronomisk uppslagsbok Lexikon

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 627762, v3 - Status: normal.
är Lexikon
Behandlar Kosmologi och Astronomi
Publicerad år 2005
ISBN 9-15183-159-7
sidantal 299
Av Per Ahlin (och Anita Sundman)
Publicerad av Prisma
språk Svenska

Historisk och nutida forskning om astronomi presenterat som grunden för en ny världsbild

Alias: astronomilexikon och astronomisk uppslagsbok

normal

Den astronomiska forskningen har under senare år gjort väldiga framsteg.

Upptäckter som vi knappt kunde drömma om för några årtionden sedan har nu gjorts med de stora teleskopen och de satellitburna instrumenten. Vi har funnit planeter kring fjärran stjärnor och vi kan allt bättre kartlägga hela universums utveckling från allra första början.

Vår världsbild kommer på sikt att förändras avsevärt.
Ett astronomiskt lexikon fyller ett grundläggande behov när det gäller att förstå företeelser i den del av universum som ligger utanför vårt beboeliga klot.

Tre astronomer har tagit sig an uppgiften att förse astronomiintresserade personer med en uppslagsbok där det mesta av den moderna forskningens resultat presenteras.

Därtill tar de sig an det historiska perspektivet - utan historia ingen framtid. Dessutom betraktas astronomin ur svensk synvinkel, med betoning av svenska nu levande och historiska astronomers insatser.

Astronomisk uppslagsbok passar såväl den drivne teleskopförsedde amatörastronomen som skolklassen med sin hängivna lärare och den intresserade privatpersonen, som utan teleskop ändå vill fördjupa sig i tillvarons grundläggande frågor - de som handlar om den riktigt stora världen.