Hem

Att ta sig upp när man är nere Facklitteratur

Hjälp till självhjälp vid depressioner

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 470323, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Anam Cara
är Facklitteratur
Behandlar Tankens kraft och Depressioner
Publicerad år 1998
ISBN 91 27 07269 X
sidantal 248
Av Jillian Ball och Susan Tanner
Publicerad av Natur och Kultur

Hjälp till självhjälp vid depression.

Alias: att ta sig upp när man är nere

normal

Bokens baksida

Bild på Att ta sig upp när man är nere
Bokens omslagsbild.

Depressioner är vanliga, så vanliga att de har kallats för själens förkylningar. Och depressioner kan drabba oss alla, somliga lindrigare och andra allvarligare.

Denna självhjälpsbok i depressionsbehandling anknyter till det kognitiva psykoterapeutiska synsättet, nämligen att det är våra tankar som avgör hur vi mår. Genom att lära oss att styra våra tankar kan vi påverka vår sinnestämning och ta oss ur depressiva onda cirklar.

Susan Tanner och Jillian Ball är psykologer med lång erfarenhet av depressionsbehandling. Med tonvikt på vardagliga problem har de skrivit en praktisk, jordnära och - trots det allvarliga ämnet - humoristisk bok både för dem som själva kämpar med depressioner och för dem som professionellt eller privat vill hjälpa deprimerade människor.