Hem

Bolmört (Hyoscyamus niger) Ört, Magisk växt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 159308, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Ört och Magisk växt

Rogivande, narkotisk. Oljan används mot öronvärk och reumatism. GIFTIG - används enbart på läkarordination. Stärker förmågan till klärvoajans och förutsägelser

Alias: bolmört och bolmört (hyoscyamus niger)

normal

Bolmörtens magiska gåva till Dig

Stärker förmågan för klärvoajans.
Ingår som ingrediens i en flygsalva, och Förutsägelseritual Med Bolmört.

Giftig – ångorna får ej inandas, örten ej ätas eller drickas!

Används enbart på läkarordination.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.

normal

N. Bulmeurt. F. Villi kaali (vildkål); Hammas-ruoho (tandört).
En meterhög, grov klibbhårig och illaluktande ört, illa beryktad som en av nordens giftigaste växter. Såväl bladen som roten, vilken har en viss likhet med en palsternacka (dess grenar äro dock betydligt tjockare), hysa ett farligt gift, och detsamma gäller om fröna. Det är särskilt genom rotens förtärande, som dödsfall förorsakats. Bolmörtsgiftet eller hyoskyaminet hör till de s. k. alkaloiderna eller växtbaserna och är ett narkotiskt gift, d. v. s. verkar på nervsystemet. Förgiftningssymptomen äro svindel, torrhet i svalget, onaturlig munterhet, pupillens vidgning, synvillor, och vid svårare fall raseri, konvulsioner, mållöshet. På apoteken användas av bolmörten bladen, Folium Hyoscyami, som insamlas då växten börjar blomma, och Extractum H:i spirituosum. En liten dos därav nedstämmer och lugnar som ett rogivande och smärtstillande medel. Större doser verka dövande eller förorsaka t. i. m. dvallik sömn, som stundom, liksom vid bruket av opium, störes av syner och skräckbilder.

Bland våra solanaceer är bolmörten kännetecknad av något olikbladig blomkrona och ett fröhus, som öppnar sig genom en tvärgående bristning eller, som termen lyder, med ett lock; det är således en lock-kapsel, fig. 2 och 3. - Arten är spridd här och där vid städer och gårdar, på åkerkanter och barlastplatser och går i norr till Västerbotten, Trindhjem och Finlands mellersta del. Den är i allmänhet tvåårig och blommar under högsommaren.