Hem

Epikurismen Filosofi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 548923, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
är en sorts Filosofi
Av Epikuros

Anhängare av den grekiske filosofen Epikuros.

Alias: epikurismen

normal

Deras centrala ting är lusten eller glädjen, att befria människan från fruktan. Det som eftersträvas är inte sinnlig njutning utan själsfrid, som endast kan uppnås genom insikt och dygd och övervinnande av dödsfruktan. Lev okänd var en av dess maximer.

Denna lära uppstod under den hellenistiska perioden.